top of page

Privacystatement

Ost Houthandel, gevestigd op de Kapelweg 23 te 3680 Maaseik, verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen volgens de wetten, de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. 

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Ost Houthandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Wat verstaan wij onder dergelijke gegevens

- Voor- en achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP-adres;

- Mogelijke locatiegegevens;

- Gegevens over uw activiteiten op onze website;

- Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en waarom verwerken wij persoonsgegevens


Ost Houthandel verwerkt uw persoonsgegevens om een efficiënte en effectieve dienstverlening na te streven. Uw persoonsgegens worden in die mate gehanteerd om contact op te nemen, te reageren op uw verzoeken, te informeren, afgesproken leveringen te kunnen afronden en in het bijzonder te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.


Bewaringstermijn persoonsgegevens


Ost Houthandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen van persoonsgegevens met derden


Ost Houthandel verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van reclamedoeleinden vragen wij uw specifieke toestemming voor het delen van bepaalde gegevens.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het eventueel versturen van elektronische reclame.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ost Houthandel neemt de nodige maatregelen om de bescherming van uw gegevens te vrijwaren. Ost Houthandel maakt onder andere gebruik van antivirusscanners, een doorgedreven selectie van de medewerkers en leveranciers, … . Met andere woorden neemt Ost Houthandel de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  


Bezwaar en het recht om klacht in te dienen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ost Houthandel. 

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

·       Per post : Kapelweg 23, 3680 Maaseik

·       Per e-mail : ost.bvba@skynet.be

·       Telefonisch : 0477821376Cookies


Ost Houthandel maakt gebruik van cookies van die aard dat ze geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website kan functioneren door eventuele voorkeursinstellingen te onthouden waardoor een optimalisatie wordt vergemakkelijkt. Als u wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan dat via de Privacy instellingen van uw browser. 

Privacystatement: Het verhaal
bottom of page